Harmonogram

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2 IM. M. DĄBROWSKIEJ NA ROK SZKOLNY 2024/2025

15 maja – 21 czerwca do godz. 15.00

Złożenie w sekretariacie przy ulicy Wrocławskiej 33a w Nowej Soli wniosku o przyjęcie do szkoły. Wniosek uzupełniacie poprzez elektroniczny system naboru  https://nabor.pcss.pl/powiatnowosolski/szkolaponadpodstawowa/ drukujecie i dostarczacie podpisany przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna do sekretariatu.

W przypadku jakichkolwiek problemów wniosek będzie można wypełnić bezpośrednio w Naszej Szkole przy wsparciu naszych nauczycieli i pracowników administracji .

21 czerwca – 05 lipca do godz. 15.00

Dostarczenie do naszej Szkoły świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty.

11 lipca

Ogłoszenie przez szkołę listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do poszczególnych klas.

12 lipca – 16 lipca

Potwierdzenie przez uczniów woli przyjęcia do szkoły ( dotyczy osób, które złożyły w sekretariacie kopie świadectwa i zaświadczeń). Aby to potwierdzić, w szkole musi znajdować się oryginał: świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

17 lipca godz. 12.00

Ogłoszenie ostatecznej listy przyjętych i nieprzyjętych do szkoły. Termin uzupełniający dla osób, które nie dostały się do wcześniej wybranych szkół:

1 sierpnia – 5 sierpnia do godz. 15.00

Złożenie w sekretariacie przy ulicy Wrocławskiej 33a w Nowej Soli wniosku o przyjęcie do szkoły wraz ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty.

12 sierpnia

Ogłoszenie przez szkołę listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do poszczególnych klas.

12 – 14 sierpnia

Potwierdzenie przez uczniów woli przyjęcia do szkoły ( dotyczy osób, które złożyły w sekretariacie kopie świadectwa i zaświadczeń).

19 sierpnia godz. 12.00

Ogłoszenie ostatecznej listy przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

 

 

 

 

HARMONOGRAM REKRUTACJI

DO ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2 IM. M. DĄBROWSKIEJ

NA ROK SZKOLNY 2022/2023

 

16 maja – 21 czerwca

Złożenie w sekretariacie przy ulicy Wrocławskiej 33a w Nowej Soli wniosku o przyjęcie do szkoły.

Wniosek uzupełniacie poprzez elektroniczny system naboru: https://powiat-nowosolski.edu.com.pl drukujecie i dostarczacie podpisany przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna do sekretariatu.

W przypadku jakichkolwiek problemów wniosek będzie można wypełnić bezpośrednio w Naszej Szkole przy wsparciu naszych nauczycieli i pracowników administracji .

 

24 czerwca – 13 lipca

Dostarczenie do naszej Szkoły świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty.

 

21 lipca

Ogłoszenie przez szkołę listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do poszczególnych klas.

 

21 lipca – 29 lipca

Potwierdzenie przez uczniów woli przyjęcia do szkoły ( dotyczy osób, które złożyły w sekretariacie kopie świadectwa i zaświadczeń).

 

1 sierpnia

Ogłoszenie ostatecznej listy przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

 

  • Odsłony: 4767

ZSP2 "NITKI" - Nowa Sól

Adres:
ul. Wrocławska 33a, 67-100 Nowa Sól

Godziny Otwarcia:
7:30 - 15:30

Telefon: 68 387 47 61

Email: sekretariat@nitki.org.pl