HARMONOGRAM REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2 IM. M. DĄBROWSKIEJ NA ROK SZKOLNY 2024/2025

15 Maja - 21 czerwca do godziny 15.00 złożenie w sekretariacie przy ulicy Wrocławskiej 33a w Nowej Soli wniosku o przyjęcie do szkoły.

Wniosek uzupełniacie poprzez elektroniczny system naboru  https://nabor.pcss.pl/powiatnowosolski/szkolaponadpodstawowa/drukujecie i dostarczacie podpisany przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna do sekretariatu.

W przypadku jakichkolwiek problemów wniosek będzie można wypełnić bezpośrednio w Naszej Szkole przy wsparciu naszych nauczycieli i pracowników administracji .

21 czerwca – 05 lipca do godz. 15.00 - dostarczenie do naszej Szkoły świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty.

11 lipca - ogłoszenie przez szkołę listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do poszczególnych klas.

12 lipca – 16 lipca - potwierdzenie przez uczniów woli przyjęcia do szkoły ( dotyczy osób, które złożyły w sekretariacie kopie świadectwa i zaświadczeń). Aby to potwierdzić, w szkole musi znajdować się oryginał: świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

17 lipca godz. 12.00 - ogłoszenie ostatecznej listy przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

Termin uzupełniający dla osób, które nie dostały się do wcześniej wybranych szkół:

1 sierpnia – 5 sierpnia do godz. 15.00 - złożenie w sekretariacie przy ulicy Wrocławskiej 33a w Nowej Soli wniosku o przyjęcie do szkoły wraz ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty.

12 sierpnia - ogłoszenie przez szkołę listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do poszczególnych klas.

12 – 14 sierpnia - potwierdzenie przez uczniów woli przyjęcia do szkoły ( dotyczy osób, które złożyły w sekretariacie kopie świadectwa i zaświadczeń).

19 sierpnia godz. 12.00 - ogłoszenie ostatecznej listy przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

  • Odsłony: 548

ZSP2 "NITKI" - Nowa Sól

Adres:
ul. Wrocławska 33a, 67-100 Nowa Sól

Godziny Otwarcia:
7:30 - 15:30

Telefon: 68 387 47 61

Email: sekretariat@nitki.org.pl